CABINET 19″ SPACER 9U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-9U-400-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 9U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-9U-400-BK-02”
DETALII

SPCW-9U-400-BK-02

CABINET 19″ SPACER 9U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-9U-450-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 9U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-9U-450-BK-02”
DETALII

SPCW-9U-450-BK-02

CABINET 19″ SPACER 4U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-4U-400-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 4U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-4U-400-BK-02”
DETALII

SPCW-4U-400-BK-02

CABINET 19″ SPACER 4U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-4U-450-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 4U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-4U-450-BK-02”
DETALII

SPCW-4U-450-BK-02

CABINET 19″ SPACER 6U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-6U-400-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 6U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-6U-400-BK-02”
DETALII

SPCW-6U-400-BK-02

CABINET 19″ SPACER 6U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-6U-450-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 6U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-6U-450-BK-02”
DETALII

SPCW-6U-450-BK-02

CABINET 19″ SPACER 12U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-12U-400-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 12U 500x400mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-12U-400-BK-02”
DETALII

SPCW-12U-400-BK-02

CABINET 19″ SPACER 12U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-12U-450-BK-02”

CABINET 19″ SPACER 12U 500x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1mm, sarcina maxima 25Kg, „SPCW-12U-450-BK-02”
DETALII

SPCW-12U-450-BK-02

CABINET 19″ SPACER 12U 600x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-12U-450-BK-03”

CABINET 19″ SPACER 12U 600x450mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-12U-450-BK-03”
DETALII

SPCW-12U-450-BK-03

CABINET 19″ SPACER 4U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-4U-600-BK-03”

CABINET 19″ SPACER 4U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-4U-600-BK-03”
DETALII

SPCW-4U-600-BK-03

CABINET 19″ SPACER 6U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-6U-600-BK-03”

CABINET 19″ SPACER 6U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-6U-600-BK-03”
DETALII

SPCW-6U-600-BK-03

CABINET 19″ SPACER 9U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-9U-600-BK-03”

CABINET 19″ SPACER 9U 600x600mm, fixare pe perete, Flatpack (dezasamblat), Black, usa sticla cu blocare, panouri detasabile, otel 1.5mm, sarcina maxima 60Kg, „SPCW-9U-600-BK-03”
DETALII

SPCW-9U-600-BK-03

1 2 3